Prva poseta zubaru

Prva poseta zubaru, kao i potreba za održavanjem higijene mlečnih zuba, javlja se već prilikom njihovog nicanja. Mlečni zubi su prethodnici stalnih zuba, ali to ih ne čini manje važnim. Zdravi mlečni zubi čuvaju prostor za svog naslednika, te samim tim podstiču rast vilice.

Prvu posetu deteta zubaru treba planirati u uzrastu od 1 godine. Ovakvim pristupom mogu se na vreme primetiti eventualna odstupanja od oralnog zdravlja.

Prilikom prve posete, roditeljima ćemo pružiti savete o važnosti preventivnih mera.

Dete3

Privikavanje na stomatologa

Do trenutka kada mali pacijent može samostalno da komunicira sa doktorom i preuzme deo odgovornosti za svoje zdravlje, već mnogo važnih priprema može biti učinjeno. 

Do ovog perioda dete treba da nauči da bez straha odlazi kod stomatologa, te da bude spremno za obavljanje određenog zahvata, ukoliko je to potrebno. Ovo se postiže kroz nekoliko poseta prilikom kojih se dete upoznaje sa lekarom i njegovim radom.

Pravovremeno isplaniran i pravilan pristup detetu od presudne je važnosti. Na taj način sprečićemo kvar zuba i oblikovati dete u pacijenta koji nema strah od dentalnog tretmana.

Dete1

Dete2

Sta uraditi u slučaju izbijanja stalnog zuba

Tokom rasta i razvoja deca su fizički aktivna, i poželjno je da učestvuju sportskim aktivnostima. Neretko, takve aktivnosti završavaju padovima i udarcima, a ponekad i izbijanjem stalnog zuba.

U ovakvim slučajevima veoma je važna reakcija roditelja u prvih sat vremena.

Šta je potrebno uraditi?

  1. 1. Potražiti izbijeni zub i staviti ga u čašu hladnog mleka ili, nakon ispiranja pod mlazom vode, u detetovu pljuvačku.
  2. 2. Prilikom rukovanja pridržavati zub za krunu, nikako za koren.
  3. 3. Što pre otići do svog stomatologa, jer uspešnost terapije zavisi od vremena proteklog od izbijanja zuba do replantacije, i smanjuje se nakon prvih sat vremena.
  4. 4. Stomatologa obavestiti da li je i kada dete vakcinisano protiv tetanusa, i da li je alergično na neki od antibiotika.